Praktijk Bras

Kinder- en jeugdpsycholoog

Doelgroep

Doelgroep: 0-4 jaar; 4-12 jaar en Jeugdigen
Ouderadvies en ouderbegeleiding Onderwijsadvisering.

Maakt u zich zorgen over de persoonlijkheidsontwikkeling van uw kind?
Heeft uw kind op school of thuis angstklachten?
Is uw kind onhandelbaar, stil of teruggetrokken?

Soms kan het prettig of noodzakelijk zijn er met een deskundige over te praten en samen naar een oplossing te zoeken.

Ook voor verdere hulpvragen zoals b.v. opvoeding, persoonlijkheidsproblemen van uw kind, onderwijsvragen of andere complexe problemen.

Graag denk ik met u mee.

Wie ben ik


José Bras

José Bras (1950, Nijmegen), Orthopedagoog – generalist(NVO), GZ-psycholoog(BIG), Kinder- en Jeugdpsycholoog(NIP) en moeder van twee volwassen kinderen.

Ik werk al geruime tijd in het speciaal onderwijs (Arnhem). Daarnaast werk ik in Twello in mijn praktijk (Praktijk Bras). Vooral het jongere kind en de jeugd trekt mijn bijzondere aandacht. Dit omdat voor kinderen in hun ontwikkeling de basiservaringen, opvoeding - en schoolse situaties erg belangrijk zijn voor hun toekomst. Soms loopt het net wat anders en kan er met een andere manier van kijken, door hulp en adviezen aan het kind of ouders samen, een verandering ontstaan. En komt de ontwikkeling van het kind weer beter tot zijn recht. Om dit tot stand te brengen vind ik het belangrijk om samen te werken met het kind en /of de ouders .

Ervaring

Ervaring heb ik met verschillende soorten problematieken zoals o.a.:
- gedragsproblemen bij kinderen;
- opvoedingsmoeilijkheden en adviezen / begeleiding hierbij;
- sociaal-emotionele problemen gerelateerd aan de ontwikkelingsfasen van een kind;
- angstklachten en ander soort vragen.

Hulp & advies

Voor welke problemen / vragen kunt u nog meer terecht?

• Vragen over kinderen met een negatief zelfbeeld of terugtrek-en vermijdingsgedrag
• Opvoedingsproblemen : sociaal- emotionele problemen of andere gedragsklachten
• Faalangst
• Concentratieproblemen
• Somber zijn
• Problemen in het omgaan met leeftijdsgenoten thuis of op school
• Pestgedrag of ervaringen met pesten
• Gering zelfvertrouwen
• Gedrag wat mogelijk kenmerken zijn voor PDD-NOS en:
• Autistisch spectrum stoornis ( kenmerken gedrag-herkenning omgaan met-advies)
• Onderwijsadvies kijkend naar uw kind in de schoolse situatie
• Ouderbegeleiding
• Traumatische ervaring ( EMDR)
• En overige vragen.

Vergoeding

Informatie over de Structuur en Vergoedingen in 2015

Sinds 2014 zijn er twee vormen van hulp te onderscheiden: De Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB-GGZ) en de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SJ-GGZ).

Vanaf 1 januari 2015 wordt een behandeling door Praktijk Bras uit Voorst geheel vergoed door de Gemeente. Ook kinderen en jongeren uit Apeldoorn, Zutphen, Brummen en Lochem worden door de Gemeente vergoed.

Kinderen kunnen terecht voor de Basis GGZ, die bedoeld is voor lichte tot matige problematiek. Hierbij moet een vermoeden van een lichte, milde stoornis aanwezig zijn. Als er geen vermoeden is van een stoornis tijdens het intake gesprek wordt door de gemeente alleen het intake gesprek vergoed en niet de behandeling. In overleg proberen we dan een gezamenlijke en juiste keuze te maken. Ouders kunnen eventueel ook besluiten de behandeling op eigen kosten voort te zetten (zie Tarieven).

Tarieven Generalistische Basis GGZ

Afhankelijk van de ernst en de duur van de klachten vergoedt de Gemeente de volgende klachten als volgt: Psychologische hulp:

Een korte behandeling (BK) : 294 min. ca. 5 gesprekken
Een middel lange behandeling (BM): 495 min. ca.8 gesprekken
Een intensieve behandeling (BJ) : 750 min. ca. 11 gesprekken

Ook zonder verwijzing kunnen ouders voor hulpverlening met hun kind of alleen voor advies en/ of ouderbegeleiding terecht bij Praktijk Bras. De kosten zijn dan voor eigen rekening van de cliënt. Bij eigen bekostiging bestaat het uurtarief uit € 85 . Er wordt dan rechtstreeks aan ouders gefactureerd zonder BTW heffing.

Verwijzing

Verplichte verwijzing door de huisarts of anderen.

Kortdurende hulp door de Basis GGZ wordt geboden bij enkelvoudige problemen. De VERWIJZINGEN gebeuren door : de huisarts, mogelijk een jeugdarts of een andere medische specialist.
Het is belangrijk dat er op deze verwijzing komt te staan: de AGB-code van de verwijzer; een vermoeden van een DSM IV stoornis en dat de verwijzing gaat naar de Generalistische Basis GGZ.
De verwijzing kan ook gebeuren door het CJG: Centrum voor Jeugd en Gezin. Op deze manier wordt de hulpverlening vergoed door de Gemeente.

Tijdig afmelden: Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van tevoren worden afgezegd. Een afspraak die niet op tijd is afgezegd, dan ontvangen de ouders daar een rekening van.
Praktijk Bras maakt onderdeel uit van het Collectief: Jeugdpsycholoog & CO. Dit collectief bestaat uit een groep gezondheidszorg psychologen en erkende zorgaanbieders, die werkzaam zijn in de regio Zutphen en omstreken. www.jeugdpsychologen.com
Aanmelding: Via een e-mail kunt u zich ook altijd aanmelden of vrijblijvend informatie vragen en ik probeer dan zo spoedig mogelijk te antwoorden. jose@praktijkbras.nl

Contact

U kunt voor informatie vrijblijvend telefonisch contact op nemen tijdens het telefonisch spreekuur, op woensdagochtend tussen 9-10 uur.

Indien ik in gesprek ben, spreekt u duidelijk uw naam en telefoonnummer in en dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Ook is het mogelijk een mail te versturen. Zie hieronder verdere gegevens.

Praktijk Bras
Verdistraat 4a
7391 SG Twello
Telefoon: 06-50531009
Tel. spreekuur op wo-ochtend van 9.00-10.00 uur
E-mail adres: jose@praktijkbras.nl
Website: www.praktijkbras.nl